Home, zpět na úvodní stránku...   | O firmě | Stroje a příslušenství | E-shop | Bazar a půjčovna | Kontakt |

Výstava Interfosrt

Mezi 3. a 7. červencem 2002 proběhla v Mnichově na novém výstavišti tradiční lesnická výstava Interforst. Firma Igland zde prezentovala kromě známých modelů navijáků také tři nové modely ve zcela odlišném moderním designu. Celkový tvar navijáku připomíná řecké písmeno delta, tomuto tvaru odpovídá i tvar nosné konstrukce. Tyto modely (Igland 50, 65H a 85H) zde měli světovou premiéru.

První kusy byly nasazeny do zkušebního provozu v lese v březnu letošního roku a byly testovány zaměstnanci firmy Igland v extrémním zatížení. V nabídce pro prodej v České republice se objeví pravděpodobně ve 4. čtvrtletí 2002.
Celkově došlo ke změně konstrukce nosných částí navijáků, jejich designu a ke zvýšení tuhosti rámu. Okrajové trojúhelníkové profily ve štítě navijáku a změna zakřivení profilu štítu zvýšily pevnost konstrukce, zlepšily navalování kmenů na skládku a umožňují pevnější zapření traktoru při přitahování kmenů. Vysoké ochranné mříže dosahují jednotně 230cm od povrchu terénu, což odpovídá bezpečnostním předpisům EU a traktor již nemusí mít žádnou další ochranu kabiny.
IGLAND 50 nahradí typ IGLAND 5201, IGLAND 65H nahradí typ IGLAND 6101 a 6601 a IGLAND 85H nahradí typ IGLAND 9001 Maxo.

Zpět