Home, zpět na úvodní stránku...   | O firmě | Stroje a příslušenství | E-shop | Bazar a půjčovna | Kontakt |

Nová štípačka dříví WS 800

Štípání dříví, tj. podélné dělení dřeva rozpojováním vláken klínovitými nástroji patří mezi nejstarší činnosti lidstva. Tímto způsobem se upravuje dřevo nejen pro použití v domácnosti na vytápění, tedy jako palivo, ale i velká část dřeva určená na průmyslové využití.

Ruční štípání dřví je mimořádně namáhavá práce. Vyplývá to i ze skutečnosti, že kvalitní (hladké, bezchybné) dříví je určené na jiné použití. Štípá se zpravidla sukovité dříví s točitými vlákny, tj. dříví méně kvalitní, což způsobuje, že při této činnosti je výdej energie cca 17-19 kJ/min, což řadí ruční štípání mezi nejnamáhavější operace v těžební činnosti lesnictví.

Pro štípání dříví s nízkou cenovou hladinou tržeb jsou běžně k dispozici stacionární štípačky, které jsou členěné podle rozsahu průměru a délek štípaného dříví a podle zdroje energie. Tyto štípačky mají omezené operační možnosti při výrobě štípaného dříví, protože nedokážou zvládnout celý rozsah oprací při štípání. Samotná štípačka neřeší manipulaci dříví do štípačky, což musí být zabezpečené ručně nebo dalším manipulačním zařízením - strojem ne lidskou energií. Také je v málo případech řešená manipulace přeštípnutého dříví na skládku.

Všechny tyto problémy dokáže vyřešit štípačka dříví WS 800.

Netradiční a možná převratná koncepce štípačky dříví WS 800 přinesla do zpracování dřevní hmoty úplně nový systém práce při nízkých nákladech s ohledem na možnosti tohoto zařízení. V této štípačce jsou spojené dosud izolované principy štípání a to „dřeva do klínu" nebo „klín do dřeva". WS 800 představuje vzájemný průnik těchto dvou principů, což přináší mimořádně efektivní využití disponibilní energie. Druhým kategorickým rozdílem proti současným štípacím strojům je možnost využití štípačky jako přídavného zařízení na rozličných druzích strojů (nosičů) bežně používaných v lesnictví.

Absolutní předností štípačky WS 800 je flexibilita montáže na různé stroje a mobilita nejen na konkrétním pracovišti, ale i v širším operačním prostoru. Průměrně zručná obsluha zvládne se strojem celou řadu činností, od přemísťování dříví přes štípání až po ukládání přeštípnutého dříví. Obsluha WS 800 se nedostává do styku se štípaným dřívím, čímž je zaručená bezpečnost práce a odbourává se fyzická práce.

Většina těchto operací se při současném strojovém štípání vykonává ručně nebo dalším strojem a tedy i další obsluhou. Při dobrém managementu se investované prostředky do nákupu štípačky WS 800 vrátí uživateli ve velmi krátkém čase. Další výhodou této investice je další možnost využití stávající techniky, kterou uživatel disponuje.

Štípačka dříví WS 800 je certifikovaná podle norem CE-Conformity a byla ji udělena značka CE.

Pro zobrazení stránky s kompletními informacemi klikněte zde na štípačku dříví WS 800.