Home, zpět na úvodní stránku...   | O firmě | Stroje a příslušenství | Podpora | Bazar a půjčovna | Kontakt |

Objednávky:

Pro uložení objednávky do Vašeho počítače proveďte následující kroky:
přesuňte se myší nad nad podtržený text „stažení objednávky" - ukazatel se změní na ruku se vztyčeným prstem
stiskněte pravé tlačítko myši
naskočí menu a z něj vyberte „Uložit cíl jako ..."
naskočí dialogové okno s možností kam uložit soubor objednavka (Soubor aplikace MS Excel)
po výberu složku stiskněte tlačítko „Uložit"
potom spusťte MS Excel, vyplňte objednávku a odešlete ji.
Objednávku můžete poslat:
písemnou formou - dopisem
písemnou formou - faxem (068 / 515 49 61)
e-mailem objednavky@vlkproject.cz
telefonicky - maximální počet položek 5
objednávka v elektronické podobě - stažení objednávky
Náležitosti objednávky:
· přesné označení zákazníka (fakturační název dle živnostrnského listu)
· IČO, DIČ (je-li plátcem DPH)
· číslo objednávky
· název objednaného zboží včetně jeho katalogového čísla (je-li uvedeno)
· množství objednaného zboží vč. MJ
· termín dodání
· adresa příjemce zboží (pokud se liší fakturační adresa od adresy příjemce zboží, je nutno uvést obě adresy)
· kontaktní osoba, tel., fax podpis oprávněné osoby a razítko
· NEDODÁVKY (náš informační systém automaticky nastavuje režim „ne"
ano: budeme Vám průběžně vykrývat zboží a společně s fakturou obdržíte seznam evidovaných nedodávek
ne: nebudeme Vám evidovat případné nedodávky zboží, které v okamžiku expedice nemáme na skladě